Allehelgenslitaniet (norsk)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Allehelgenslitaniet benyttes i en rekke forskjellige liturgiske handlinger. Eksempelet nedenfor er hentet fra en prestevielse, men helgenpåkallelsene (invokasjonene) vil variere fra anledning til anledning.

Allehelgenslitaniet (norsk, 1).png


Allehelgenslitaniet (norsk, 3).png


Hellige Maria, dronning av Palestina be for oss.
Hellige Mikael, Gabriel og Rafael be for oss.
Alle Guds hellige Engler be for oss.
Hellige Jesaja be for oss.
Hellige Johannes Døperen be for oss.
Hellige Josef be for oss.
Alle hellige profeter og patriarker be for oss.
Hellige Peter og Paulus be for oss.
Hellige Andreas be for oss.
Hellige Johannes be for oss.
Hellige Markus be for oss.
Hellige Matteus be for oss.
Hellige Maria Magdalena be for oss.
Alle hellige apostler og evangelister be for oss.
Hellige Stefan be for oss.
Hellige Ignatius av Antiokia be for oss.
Hellige Laurentius be for oss.
Hellige Agnes be for oss.
Hellige Sunniva be for oss.
Hellige Olav be for oss.
Hellige Hallvard be for oss.
Hellige Klemens av Alexandria be for oss.
Hellige Ambrosius be for oss.
Hellige Johannes Chrysostomos be for oss.
Hellige Hieronnymus be for oss.
Hellige Augustin be for oss.
Hellige Basilios be for oss.
Hellige Benedikt be for oss.
Hellige Eystein av Nidaros be for oss.
Hellige Antonius av Padova be for oss.
Hellige Thomas (av Aquinas) be for oss.
Hellige Katarina av Siena be for oss.
Hellige Antonius av Firenze be for oss.
Hellige Teresa av Avila be for oss.
Salige John Henry Newman be for oss.
Hellige Teresa av Lisieux be for oss.
Hellige Pius X be for oss.
Salige Johannes XXIII og Johannes Paul II be for oss.
Hellige William (av Volpiano) be for oss.
Hellige Hildegard be for oss.
Hellige Dominikus be for oss.
Hellige Fransiskus be for oss.
Hellige Elisabeth (av Ungarn) be for oss.
Hellige Birgitta be for oss.
Hellige Thomas Moore be for oss.
Salige Frederic (Corneille) be for oss.
Salige Charles de Foucauld be for oss.
Salige Hyacinth-Marie Cormier be for oss.
Hellige Edith Stein be for oss.
Hellige Helena be for oss.
Alle Guds hellige menn og kvinner be for oss.
Allehelgenslitaniet (norsk, 4).png


Fra alt ondt frels oss, Herre.
Fra all synd frels oss, Herre.
Fra evig død frels oss, Herre.
Ved ditt komme frels oss, Herre.
Ved din død og oppstandelse frels oss, Herre.
Ved Den Hellige Ånds komme frels oss, Herre.
Allehelgenslitaniet (norsk, 5).png


At du vil lede og bevare din hellige Kirke, Vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil velsigne denne utvalgte, Vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil velsigne og hellige denne utvalgte Vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil gi de avdøde den evige hvile, Vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil styrke og bevare oss i din hellige tjeneste, Vi ber deg, bønnhør oss.
Jesus, den levende Guds Sønn, Vi ber deg, bønnhør oss.
Allehelgenslitaniet (norsk, 6).png


Noter